Devetdnevnica za nerojene otroke

pohod za življenje

PRVI DAN

Sv. Jožef, zavetnik Pohoda za življenje v Sloveniji

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »…da bi se vsi rodili«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Gospod Jezus, po priprošnji Tvoje Matere Marije, in po priprošnji svetega Jožefa te prosimo za vse nerojene otroke ter njihove starše. Prosimo Te, blagoslovi vse starše in otroke. Prosimo te, naj se vsi spočeti otroci rodijo.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.

pohod za življenje

DRUGI DAN

Sv. p. Pij

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »… za poslanstvo«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Oče usmiljenja, zahvaljujemo se ti za vse milosti. Zavedamo se, da nas greh slepi.
Zato nas pritegni bliže sebi, da ti bomo v molitvi iskreno zadoščevali. Daj vsem ljudem jasnejše spoznanje, kaj je greh in kaj je krepost. Še posebej te prosimo za nas tukaj zbrane, da bi odkrili dostojanstvo vsakega človeškega bitja, še posebej nerojenih otrok.
Daj nam milost, da bomo branili naše nerojene brate in sestre z molitvijo, z besedami in z dejanji zadoščenja.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.
Sv. p. Pij – prosi za nas.

pohod za življenje

TRETJI DAN

Blaženi Anton Martin Slomšek

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »…za politike«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Marija, Žalostna Mati, ki jočeš zaradi grehov svojih otrok! Danes Ti priporočam vse tiste, ki bi lahko preprečili zlo splava, pa tega ne naredijo. Osvesti državnike in politike, da s podpisovanjem zakonov smrti podpisujejo svoj propad. Saj vsaka država, ki podpira ubijanje nerojenih otrok, svojih ljudi ne uči ljubezni, ampak jih uči uporabe nasilja za doseganje svojih ciljev.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.
Bl. Anton Martin Slomšek – prosi za nas.

pohod za življenje

ČETRTI DAN

Sv. Ivana Beretta Molla (zavetnica nosečnic, prezgodaj rojenih otrok, priprošnjica proti splavu)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »…za noseče žene«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Gospod, naš Bog, z veseljem si blagoslovil Devico Marijo z darom donositve tvojega Sina na ta svet. Blagoslovljena z Božjo Besedo v njej sami je ponesla tvoje novo in večno življenje vsemu stvarstvu. Prosim te, da tako kot si vodil Devico Marijo, čuvaš in varuješ vse žene, ki nosijo v sebi novo življenje. Naj se vedno zavedajo velikega dostojanstva, ki jim je bilo zaupano.
Naj se obračajo nate v neprestani molitvi in bodo vedno hvaležne za dar, ki ga nosijo v sebi.
To te prosimo po Jezusu Kristusu, ki je edini gospodar življenja na veke vekov. Amen.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.
Sv.Ivana Molla – prosi za nas.

pohod za življenje

PETI DAN

Sveta Kozma in Damjan, zavetnika zdravnikov

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: » za zdravnike«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Marija, Vladarica nad človeškimi slabostmi, zaščitnica tistih, ki Te prosijo. Danes Ti izročam z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo zdravnike in medicinsko osebje, ki omogočajo, da postajajo svetišča mater – njihova telesa, grobnice in kraji smrti.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.
Sveta Kozma in Damjan – prosita za nas.

pohod za življenje

ŠESTI DAN

Sv. Vincencij Pavelski

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »…za vse, ki trpijo po splavu«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Marija, Ti si rodila otroka v hladni samoti Betlehema. Danes ti izročamo vse, ki so vpleteni v velik in težek zločin splava. Spodbudi jih, da odpro svoja srca za milost in pravo ljubezen ter ozdravi njihova čustva, spomine in nemir.
Usmiljeni Oče, v svojem nedoumljivem usmiljenju se dotakni vseh trpečih zaradi greha splava in jih v zakramentu odpuščanja ozdravi.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas
Sveti Vincencij Pavelski – prosi za nas.

pohod za življenje

SEDMI DAN

Sv. Mati Terezija iz Kalkute, zavetnica Pohoda za življenje v Sloveniji

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »…za sprejetje vsakega otroka«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Gospod Jezus, obudi v nas  spoštovanje do vsakega nerojenega človeškega življenja, naredi nas sposobne v sadu materinega telesa gledati čudovito delo Stvarnika. Daj, da bodo naša srca velikodušno sprejela vsakega otroka, ki vstopa v življenje.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.

pohod za življenje

OSMI DAN

Nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »..za starše«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Gospod Jezus, obdari starše z ljubeznijo in velikodušnostjo, da se bodo vsi otroci rodili in bodo s svojimi talenti ter svetim življenjem med nami širili Tvojo ljubezen.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sveti nadangeli Mihael, Gabrijel, Rafael – prosite za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.

pohod za življenje

DEVETI DAN

Božji služabnik Andrej Majcen

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Prošnja: »…za pogum«

Zbrali smo se, da bi skupaj prosili in molili za nerojene otroke, njihove družine, naš narod. Tudi Jezus, Božji Sin, naš Odrešenik, se je rodil v družini, svoje otroštvo in mladost je preživel v človeški družini.

Gospod Bog, zahvaljujem se Ti za dar svojega življenja in za dar življenja vseh mojih bratov in sester. Zavedam se, da nobeno dejanje ne škoduje življenju bolj kot splav. Gospod Jezus, napolni nas s ponosom in pogumom, da si bomo v svojih družinah in naši domovini z besedo in dejanji prizadevali za zaščito življenja nerojenih otrok.

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

 1. Ki nam poživi vero
 2. Ki nam utrdi upanje
 3. Ki nam vžgi ljubezen

Slava Očetu.

Desetka: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Desetka: Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Desetka: Ki si ga Devica rodila
Desetka: Ki si ga Devica v templju darovala
Desetka: Ki si ga Devica v templju našla

Nebeški Oče!
Hvala ti za dar življenja in vere.
Prosimo te za milost,
da bomo vedno spoštovali življenje
vsakega človeka.
Napolni nas s ponosom in pogumom,
da si bomo v svojih družinah
in naši domovini
z besedo in dejanji prizadevali tudi
za zaščito življenja nerojenih otrok.
Obdari starše z ljubeznijo in
velikodušnostjo,
da se bodo vsi otroci rodili
in bodo s svojimi talenti
ter svetim življenjem med nami širili
Tvojo ljubezen.
To Te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Marija, kraljica družine – prosi za nas.
Sv. Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas.
Sv. mati Terezija iz Kalkute – prosi za nas.
Božji služabnik Andrej Majcen – prosi za nas.

Liturgično pregledal in potrdil
p. Anton Nadrah OCist